Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu  tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivaju drva i šumskouzgojnim radovima“

  1. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima;
  2. Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća;
  3. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, dok je najviša visina javne potpore po projektu do 700.000,00 EUR, uz intenzitet javne potpore do 50 %;
  4. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati;
  5. Više o uvjetima natječaja i načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/novi-natjecaj-za-tip-operacije-8-6-1-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-pridobivanju-drva-i-sumskouzgojnim-radovima/