Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini

  1. Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv;
  2. Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost;
  3. Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske;
  4. Zahtjev za financijsku potporu podnosi se u tiskanome obliku na adresu Ministarstva ili u elektroničkome obliku putem poveznice https://app.mzos.hr/webObrasci/;
  5. Zahtjevi se podnose zaključno s danom 11. srpnja 2022. godine, a elektroničke prijave zatvaraju se u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine u 16.00 sati;
  6. Za više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-i-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome-i-elektronickome-obliku-u-2022-godini/4935