Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

    1. Svrha Poziva je sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.
    2. Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 2.000,00 HRK, a koje je polaznik/ca pripremnog tečaja uplatio/la pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti – organizatoru pripremnog tečaja;
    3. Javni poziv ostaje otvoren do 22. srpnja 2022. godine;
    4. Za više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919