Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Istraživački projekti“ za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative (IP-2022-10)

    1. Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima;
    2. U okviru ovog Natječaja, istraživači mogu prijaviti i zajednički bilateralni ili multilateralni projekt s istraživačima iz Slovenije (ARRS) i Švicarske (SNSF);
    3. Ukupan proračun programa „Istraživački projekti“ za prvu godinu iznosi 30.000.000,00 HRK;
    4. Za četiri godine provedbe projekta moguće je ostvariti sljedeće sufinanciranje:
       1. Projekti iz područja društvenih i humanističkih znanosti:
         1. Minimalni iznos sufinanciranja: 600.000,00 HRK;
         2. Maksimalni iznos sufinanciranja: 900.000,00 HRK;
       2. Svi ostali projekti:
         1. Minimalni iznos sufinanciranja: 1.000.000,00 HRK;
         2. Maksimalni iznos sufinanciranja: 1.500.000,00 HRK;
    5. Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje;
    6. Rok za prijavu je do 05. listopada 2022. godine do 13:00 sati;
    7. Za više informacija o Natječaju te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/