Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu.

    1. Cilj programa je ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda;
    2. Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 HRK;
    3. Neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 HRK s PDV-om;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznos 200.000,00 HRK s PDV-om;
    5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za podnošenje prijava na Poziv je najkasnije 20. lipnja 2022. godine;
    7. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja Prijava dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4967