Kratki opis projekta

Projekt Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije obuhvaća ukupno 12 pilot lokacija na kojima će biti postavljene ili nadograđene fotonaponske elektrane.

Pilot lokacije su: Osnovna škola Grofa Janka Draškovića Klenovnik, Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, Osnovna škola Ludbreg, Osnovna škola Petrijanec, Osnovna škola Sveti Đurđ, Osnovna škola Trnovec, Osnovna škola Vinica, Elektrostrojarska škola Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, Osnovna škola Sračinec te Strojarska i prometna škola Varaždin.

Nakon puštanja u pogon vlastitih elektrana, odgojno – obrazovne ustanove uključene u projekt će na raspolaganju imati čistu i sigurnu energiju čime daju svoj doprinos zelenoj tranziciji regije, a ujedno će se postići i značajne financijske uštede.

 

Cilj projekta

  • Povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom

 

Rezultati projekta

  • Procijenjena godišnja proizvodnja iz energije sunca: 361,631 Mwh/a;
  • Procijenjeno smanjenje godišnjih emisija CO2: 57,3546 tona;
  • Instalirani kapacitet za proizvodnju energije sunca : 0,3 MW.

 

Vodeći partner

Varaždinska županija

 

Projektni partner

  • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

 

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta: 351.226,25 EUR

Sufinanciranje iz EGP-a: 298.542,31 EUR

 

Razdoblje provedbe projekta

22 mjeseca, od 06.05.2022. do 30.04.2024.

 

Status projekta

U provedbi

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Saša Gregurinčić

sasa.gregurincic@rrvz.hr