Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti organizira webinar posvećen tehničkoj pripremi projektnih prijedloga i horizontalnim temama, kako bi svim zainteresiranima olakšali prijavu na otvorene natječaje u sklopu Programa.

Na webinaru će se predstaviti portal Funding and tender opportunities (FTOP) i njegove osnovne značajke: postupak registracije, pretraživanje natječaja, traženje partnera i način ispunjavanja obrazaca te horizontalne teme: kriteriji i smjernice za izradu politike zaštite djece (za projekte koji izravno uključuju djecu), rodna perspektiva, etički aspekti i vrijednosti Europske unije.

Webinar će se održati 10. ožujka 2023. godine od 10 do 11:30 sati putem MS Teams platforme, a za sudjelovanje je potrebna prijava putem online obrasca.

Organizator poziva da svi zainteresirani već prilikom prijave navedu konkretne aspekte odnosno pitanja vezana uz teme webinara u za to predviđenom polju prijavnog obrasca, dok sva dodatna pitanja mogu biti upućena na adresu e-pošte cerv@udruge.vlada.hr.

Više informacija o programu događanja i poveznica na online obrazac webinara dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.cerv.hr/vijesti/webinar-ftop-horizontalne-teme/.