Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

    1. Opći cilj Javnog poziva je povećanje udjela  broja  registriranih energetski  učinkovitih vozila  u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru Javnog poziva iznose 103.300.000,00 HRK;
    3. Fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju vozila do najviše 70.000,00 HRK, a Pravne osobe do 400.000,00 HRK;
    4. Podnošenje prijava započinje 27. lipnja 2022. godine u 08:00 sati i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava;
    5. Za više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=189