Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima

    1. Predmet Javnog poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (dehidratori i digestori);
    2. Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00 HRK;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 HRK;
    4. Maksimalni intenzitet potpore je 40% opravdanih troškova;
    5. Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine, odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi;
    6. Više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=188