Hrvatska zaklada za znanost, temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), raspisala je Natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko – hrvatskih istraživačkih projekata (IPCH-2022-10).

 1. Opći cilj Natječaja je unaprjeđenje međunarodne razvojno-istraživačke suradnje i uključivanje hrvatskih znanstvenika (istraživača) u zajedničke švicarsko-hrvatske istraživačke projekte;
 2. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Natječaja su:
  • Glavni istraživač iz Hrvatske, odnosno voditelj hrvatske istraživačke grupe, odnosno:
   • znanstvenik odgovoran za znanstveno istraživanje i upravljanje projektom,
   • aktivan istraživač s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača,
   • znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost;
 3. Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna;
 4. Najmanje ukupno financiranje projekta isključujući troškove osoblja može biti 300.000,00 HRK;
 5. Rok za podnošenje prijave zajedničkih projektnih prijedloga SNSF-u je 1. listopada 2022. godine do 17:00 sati (CET), dok je rok prijave HRZZ-u za hrvatske prijavitelje 5. listopada 2022. godine do 12:00 sati (CET);
 6. Za više informacija o Natječaju te načinu podnošenja projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.