Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“- provedba tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture;
    2. Ukupan iznos raspoloživih u sklopu Natječaja iznosi 60.000.000,00 HRK;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 10.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
    5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova;
    6. Zahtjev za potporu i Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu zaprimaju se od 20. srpnja 2022.  godine od 12:00 sati do 6. listopada 2022. godine do 12:00 sati;
    7. Više informacija o uvjetima Natječaja i načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-4/.