Zajednički istraživački centar (JRC), okviru Science meets Regions inicijative, pokrenuo je Natječaj za shemu uparivanja znanstvenih organizacija i donositelja politika

    • Science meets Regions je inicijatica koja promovira kulturu donošenja političkih odluka utemeljenih na znanstvenim informacijama na lokalnim i regionalnim razinama;
    • Shema uparivanj je pilot shema koja promovira suradnji lokalnih i regionalnih donositelja odluka sa znanstvenicima i stručnjacima iz znanstvenih područja koja su relevantna za pojedina otvorena politička pitanja;
    • U sklopu Natječaja odabrane organizacije i institucije primit će potporu vezano uz razvoj i provedbu lokalne/regionalni sheme uparivanja;
    • Prioritetne teme Natječaja su:
       • Zelena i digitalna transformacija;
       • Ekonomski oporavak od COVID-19 pandemije;
    • Financirat će se tri tipa aktivnosti:
       • Programi posjeta istraživačkim organizacijama;
       • Programi posjeta organizacijama koje kreiraju politiku;
       • Recipročni programi posjeta ostraživačkim prganizacijama te organizacijama koje kreiraju politiku
    • Ukupno je predviđeno 150.000 EUR za cjelokupni natječaj;
    • Maksimalna vrijednost bespovratnih sredstava po jednom projektu /shemi uparivanja iznosi 15.000,00 EUR;
    • Rok za prijavu na Natječaj je 23. rujna 2022. godine;
    • Više informacija o Natječaju te načinu predaje projektne prijave dostupno je na poveznici: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/science-meets-regions/pairing-schemes_en