• Europska komisija je u sklopu Urbane agende za EU otvorila Poziv za uključivanje u partnerstvo:
   • Poziv je otvoren za dva nova tematska partnerstva:
     • Ozelenjivanje gradova;
     • Održivi turizam;
   • Zadaće partnera odnose se na izradu Akcijskog plana te provedba aktivnosti definiranih Akcijskim planom, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unapređenje znanja i razmjenu iskustava;
   • Rok za prijavu na Poziv je 16. rujna 2022. godine do 18:00 sati;

Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama: https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-greening-cities-and-sustainable-tourism ili  https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/urbana-agenda-za-eu-objava-novih-natjecaja/14740