Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”:

    1. Javni poziv usmjeren je na iskaz interesa poduzetnika koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete za upis u Katalog pružatelja usluga;
    2. Katalogom pružatelja usluga želi se poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time ubrzati postupke dodjele vaučera;
    3. Pozivom „Vaučeri za digitalizaciju“ sufinancirat će se sljedeći vaučeri:
        1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina;
        2. Vaučer za strategiju digitalne transformacije;
        3. Vaučer za digitalni marketing;
        4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti;
        5. Vaučer za složena digitalna rješenja;
    4. Prijavitelj je dužan za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan u Katalog dostaviti zasebnu prijavu.
    5. Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr
    6. Katalog je otvorenog karaktera, prijava za upis može se podnijeti u bilo kojem trenutku;
    7. Više informacija o Pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7-2-2023-javni-poziv-za-upis-pruzatelja-usluga-u-okviru-poziva-vauceri-za-digitalizaciju/9132