Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu.

 • Opći cilj Javnog natječaja je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje te povećanje konkurentnosti i trživosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
 • Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.500.000,00 HRK,
 • Najniži iznos potpore po korisniku iznosi 5.000,00 HRK,
 • Najviši iznos potpore po korisniku iznosi:
  • Za organizaciju znanstveno-stručnih skupova 150.000,00 HRK,
  • Za organizaciju gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) 50.000,00 HRK,
  • Za organizaciju lokalno- tradicijskih skupova (manifestacije) 40.000,00 HRK.
 • Pojedini korisnik kumulativno može tražiti najviše 150.000,00 HRK,
 • Krajnji rok za prijavu na Javni natječaj je 7. rujna 2022. godine.
 • Više informacija o Javnom natječaju dostupno je na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-natjecaj-za-provedbu-programa-potpora-za-organizaciju-skupova-o-poljoprivredi-ribarstvu-sumarstvu-veterinarstvu-i-zastiti-bilja-za-2022-godinu/5650