Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama za zaštitu potrošača.

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od tri godine prema sljedećim uvjetima:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u tri kategorije:

 • do 300.000,00 HRK – do deset podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 200.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 100.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u tri kategorije:

 • do 300.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 200.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 100.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOGA RATA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u tri kategorije:

 • do 150.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 100.000,00 HRK – do osam podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 50.000,00 HRK – do devet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u tri kategorije:

 • do 300.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 200.000,00 HRK – do pet podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 100.000,00 HRK – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

V. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama za zaštitu potrošača koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u dvije kategorije:

 • do 100.000,00 HRK – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja,
 • do 75.000,00 HRK – do dvije podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Rok za prijavu za sve natječaje je 16. rujna 2022. godine.

Više informacija može se naći na poveznici https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-za-razvoj-civilnoga-drustva-raspisala-je-danas-pet-natjecaja-za-dodjelu-institucionalnih-podrski-stabilizaciji-i-ili-razvoju-udruga i na sustavu www.financijskepodrske.hr.