Kratki opis projekta

Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta „Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane“ isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja.

Cilj projekta

  • Značajna rekonstrukcija postojeće građevine te dogradnja nove energetski učinkovite zgrade (trodijelne) školske sportske dvorane uz postizanje nZEB standarda, isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja.

Rezultat projekta

  • Izrađena projektno-tehničke dokumentacije koja sadrži sve potrebne elemente kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje građevinske dozvole te stvorili preduvjeti za provedbu potrebnih postupaka javne nabave kao preduvjet za početak značajne rekonstrukcije postojeće građevine Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića koja podrazumijeva dogradnju sa trodijelnom školskom sportskom dvoranom. Izrađena dokumentacije o nabavi za potrebe fizičke realizacije projekta „Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane“.

Vodeći partner

  • Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 988.333,32 HRK / 131.174,37 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 889.499,98 HRK / 118.056,94 EUR

Razdoblje provedbe projekta

17 mjeseci, od 01.01.2023. do 01.06.2024.

Status projekta

U provedbi

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Šokman

maja.sokman@rrvz.hr