Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga:

    • Opći cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova;
    • Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 HRK;
    • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi najviše do 400.000,00 HRK;
    • Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati i traje najkasnije do 31. prosinca 2022. godine;
    • Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=194