Agencija za mobilnost i programe Europske objavila je obavijest o otvaranju prijava za sudjelovanje na kontaktnom seminaru ”Creative use of learning applications in school education“.

Kontaktno seminar će se održati  od 19. do 21. listopada 2022. u Luksemburgu u organizaciji luksemburške Erasmus+ nacionalne agencije, u sklopu dugoročne aktivnosti na temu digitalizacije u sektoru odgoja i općeg obrazovanja (Digitalisation in School Education).

Kontaktni seminar namijenjen je nastavnicima i ravnateljima srednjih škola. Od ukupno 50 sudionika Erasmus+ programskih zemalja, najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Kontaktni seminar je međunarodnog karaktera te je radni jezik seminara engleski.

Troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije a troškove obroka i smještaja financirat će organizator.

VIše o pozivu Agencije za mobilnost i programe Europske unije dostupno je na poveznici: https://ampeu.hr/natjecaji/otvorene-prijave-za-tca-kontaktni-seminar-u-luksemburgu-za-nastavnike-i-ravnatelje-srednjih-skola.

Više informacija o načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/LU01_0340_THO_2022