Ministarstvo poljoprivrede dana 21. veljače 2024. godine u postupak e-Savjetovanja uputilo je Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine te Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Cilj intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine je poticanje suradnje, povezivanje istraživanja i poljoprivredne prakse te bolja razmjena informacija o postojećim i novim procesima, postupcima i tehnologijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda te sve ostalom što doprinosi specifičnim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike, što će utjecati na bolju učinkovitost resursa i proizvodnju većeg broja proizvoda s dodanom vrijednošću. e-Savjetovanje otvoreno je do 13. ožujka 2024. godine i dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26532

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 73.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje dodane su nove odredbe o zabrani dvostrukog financiranja kako bi se osiguralo da isti prihvatljivi troškovi ne budu predmet dvostrukog financiranja iz javnih izvora Republike Hrvatske i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije; nove odredbe o zaštiti financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te usklađivanje s propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja prema kojima je jedan jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) ili jedinstveni registracijski broj objekta (JRBO) vezan uz samo jednu identifikacijsku karticu gospodarstva (IKG). U e-Savjetovanje može se uključiti putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26544, a otvoreno je do 07. ožujka 2024. godine.