Europska komisija je u sklopu programa Kreativna Europa objavila Poziv za dostavu projektnih prijedloga Potpora ukrajinskim raseljenim umjetnicima te ukrajinskim kulturnim i kreativnim sektorima:

  • Kratkotrajni ciljevi poziva:
     • 1.a – Potpora ukrajinskim umjetnicima i kulturnim organizacijama kako bi izradili i prezentirali svoju umjetnost i radove u Ukrajini kao i u ostalim zemljama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa;
     • 1.b – Pomoć Ukrajincima koji su raseljeni zbog rada, a posebno djeci, bilo u Ukrajini ili u zemljama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, kako bi im se osigurao pristup kulturi i/ili kako bi se pomogla njihova integracija u nove zajednice uz pomoć kulture;
  • Srednjoročni ciljevi poziva:
     • 2.a – Pripremiti poslijeratni oporavak ukrajinskog kulturnog sektora kroz procjenu potreba, izgradnju kapaciteta i planiranje investicija;
     • 2.b – Pripremiti i osposobiti ukrajinske stručnjake u području kulturne baštine vezano uz zaštitu ukrajinske kulturne baštine od rizika
  • Ukupno raspoloživa sredstva za cjelokupni Poziv iznose 5.000.000,00 EUR;
  • Za projekte koji se odnose na kratkoročne ciljeve (1.a. i 1.b) maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 EUR;
  • Za projekte koji se odnose na srednjoročne ciljeve poziva (2.a i 2.b) maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 EUR;
  • Rok za predaju projektnih prijedloga je 29.studenog 2022. godine u 17:00 sati;
  • Više informacija o uvjetima Poziva te načinu predaje projektnih prijedloga dostupno je na poveznici