Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

  1. Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 HRK.
  2. Rok za podnošenje prijava je 17. rujna 2021. godine.
  3. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-za-financiranje-preventivnih-projekata-osnovnih-i-srednjih-skola-te-ucenickih-domova-u-skolskoj-godini-2021-2022/4497