Turistička zajednica Varaždinske županije u sklopu projekta Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB” organizira seminar pod nazivom “Dronovi kao marketinški alat za turističku promociju”.

Projekt AT@AT.CB financiran je iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.339.115,20  HRK, od čega se iz Programa suradnje sufinancira 85% odnosno 7.938.247,80 HRK.

Seminar će se održati u četvrtak 15. rujna 2022. godine s početkom u 15:30 sati u Hotelu Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin.

Cilj seminara je povećati svijest dionika u turizmu o važnosti i prednosti korištenja raspoloživih informatičkih i komunikacijskih tehnologija u turističkoj promociji i ponudi pojedine regije, s posebnim naglaskom na dronove.  .

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijave su moguće do 14. rujna 2022. godine putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/PELetvhTHeHfzvcb7.

Poziv na konferenciju te program konferencije dostupni su na sljedećoj poveznici: https://tourism-meets-tech.eu/sva-dogadanja/40-turisticka-zajednica-varazdinske-zupanije-poziva-vas-na-seminar-dronovi-kao-marketinski-alat-za-turisticku-promociju