Djeci s teškoćama u školama diljem Varaždinske županije, pomoćnici u nastavi na raspolaganju i ubuduće

Varaždinska županija je 27. kolovoza 2021. primila Odluku o financiranju projekta „MI MOŽEMO“,  5. projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je Varaždinska županija osnivač.

Nastavak je to uspješnog apliciranja na svaki EU natječaj za osiguravanje pomoćnika u nastavi od 2014. godine, a u tom je periodu na godišnjoj razini uloženo oko 2.5 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda i županijskog proračuna.

Novim, ovoga puta jednogodišnjim projektom, u školskoj godini 2021./22. omogućena je podrška pomoćnika u nastavi za 98 učenika u 29 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija čime je zadovoljena potreba za osiguravanjem velikog dijela potrebnih financijskih sredstava za tu namjenu. Korisnik i partnerske škole sa bogatim iskustvom provedbe aktivnosti ovog tipa čak i u pandemijskim uvjetima koji obilježavaju već treću školsku godinu u Hrvatskoj, izražavaju zadovoljstvo zbog nastavka ove suradnje jer je sustavna pomoć učenicima s teškoćama izuzetno važna za mogućnost jednakog sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu, otklanjanje problema u socijalizaciji i mogućnosti ostvarivanja kontakta u učionici  te usvajanja obrazovnih sadržaja.

Projekt „MI MOŽEMO“ (UP.03.2.1.06.0040)  prijavljen je početkom srpnja 2021.godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV. Poziv je objavljen u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ukupna vrijednost projekta je 4.348.972,80 kn, iznos bespovratnih sredstava 3.914.075,52 HRK odnosno 90% , a obavezno sufinanciranje Varaždinske županije iznosi  434.897,28 HRK odnosno 10% ukupne vrijednosti projekta.

Projekt je pripremljen uz stručnu savjetodavnu podršku zaposlenica Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) te će se ta suradnja nastaviti i u provedbi.