Europska komisija objavila je Poziv za sudjelovanje u privremenoj evaluaciji Strategije EU za mlade koja predstavlja okvir suradnje u području mladih za razdoblje 2019. – 2027. godine.

Cilj je ove inicijative evaluirati djelotvornost i uspješnost strategije te njezinu učinkovitost, relevantnost, dosljednost i dodanu vrijednost EU-a.

U evaluaciji je moguće sudjelovati do 21. listopada 2022. godine preko mrežne stranice Europske komisije, temeljem čega će Vijeće EU-a provesti preispitivanje strategije u sredini programskog razdoblja.

Strategija se probodi u trogodišnjim ciklusima, a „Zajednički angažman za održivu i uključivu Europu” glavna je tema za razdoblje 2022. – 2024. godine.

U evaluaciji Strategije EU-a za mlade može se sudjelovati preko Mrežne stranice Europske komisije na poveznici: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategija-EU-a-za-mlade-za-razdoblje-2019-2027-evaluacija-u-sredini-programskog-razdoblja_hr