Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro:

 1.  Svrha Javnog poziva je dodjela potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje o utvrđenom svojstvu kulturnog dobra;
 2. Ukupan iznos osiguran za provedbu Programa za trogodišnje razdoblje iznosi 5.000.000,00 HRK / 662.690,52 EUR;
  1. Sredstva Programa dodjeljuju se:
    1. U iznosu od najviše7. 500,00 HRK / 995,42 EUR po hektaru poljoprivrednog zemljišta za pripremu i obnovu poljoprivrednog zemljišta koje je Rješenjem utvrđeno kao kulturno dobro, do ukupnog iznosa od najviše 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR po korisniku;
    2. U iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa troška izrade planske i tehničke dokumentacije, a najviše 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR po korisniku;
    3. U iznosu najviše 85% od ukupnog iznosa troška nabave mehanizacije i alata, a najviše 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR po korisniku;
 3. Rok za podnošenje Zahtjeva je do 15. studenoga 2022. godine;
 4. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-sredstva-za-provedbu-programa-potpora-primarnim-poljoprivrednim-proizvodjacima-koji-koriste-poljoprivredno-zemljiste-zasticeno-kao-kulturno-dobro/5762