Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila poziv za prijavu za Nagradu za europsku baštinu / Nagradu Europa Nostra 2023:

    1.  Cilj dodjele nagrada:
       1. Identificirati, prepoznati i zagovarati najbolje prakse u očuvanju kulturne baštine uz inovativni razvoj i znanja o brizi i promicanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine;
       2. Razmjena i prijenos iskustava i vještina preko granica, među zajednicama u Europi i izvan nje;
       3. Povećanje vidljivosti i razumijevanja višestrukih vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo, gospodarstvo, okoliš i kulturu;
    2. Kategorije:
       1. Očuvanje i prilagodljiva ponovna upotreba;
       2. Istraživanje;
       3. Obrazovanje, osposobljavanje i vještine;
       4. Angažman građana i podizanje svijesti;
       5. Prvaci baštine;
    3. Nagrade:
       1. Dodijelit će se nagrade za do 30 istaknutih postignuća u području baštine od čega će se dodijeliti do pet Grand Prix nagrada, svaka u novčanoj vrijednosti u iznosu od 10.000,00 EUR;
       2. Među odabranim dobitnicima, na temelju glasanja javnosti uz pomoć web stranice Europa Nostra dodijelit će se Nagrada odabira javnosti u ukupnom novčanom iznosu od 10.000,00 EUR;
    4. Rok za predaju prijava je 25. studeni 2022. godine;
    5. Više informacija o nagradama te načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR03Q6-SnA7byOGEvM_WiUkCyrknrQYAcWY71Qf_8aloDemU7o_MmXDGilw