Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je Natječaj za dodjelu potpore za akademsku godinu 2022./2023. – studenti:

    1.  Svrha Natječaja je dodjela potpore za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru;
    2. Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 HRK / 66,36 EUR;
    3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 HRK / 796,34 EUR;
    4. Prijave na Natječaj podnose se zaključno sa 23. studenim 2022. godine;
    5. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://zaklada-branitelja.hr/?p=1090