Kratki opis projekta

Projekt obuhvaća izradu projektno – tehničke dokumentacije neophodne za provedbu mjera energetske obnove  i povećanja energetske učinkovitosti dvorca Šaulovec s krajnjim ciljem stavljanja zgrade u upotrebu. Planirana javna namjena je primarno obrazovna te će se osigurati prostor za odvijanje usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja  iz područja rada s darovitim učenicima. Budući da je dvorac zaštićeno kulturno dobro intencija je pronaći modele funkcioniranja koji će omogućiti dostupnost i prezentaciju njegovih autentičnih dijelova, npr. zbirke namještaja koja je zaštićeno kulturno dobro, povijesnog nasljeđa iz razdoblja u kojem je dvorac nastao te utjecajima pod kojima se mijenjao.

Cilj projekta

  • Izradom projektno – tehničke dokumentacije stvoriti preduvjete za provedbu mjera energetske obnove i energetske učinkovitosti na zgradi dvorca Šaulovec, unaprijediti održivost njene zaštite te osigurati prostorne i tehničke uvjete za objedinjavanje šireg spektra javnih i društvenih namjena s naglaskom na obrazovnu uz istovremeno osiguranje okvira za dugoročno održivo funkcioniranje koje se, prije svega, temelji na načelima i ciljevima zelene tranzicije.

Rezultat projekta

  • Izrađena projektno – tehnička dokumentacija potrebna za provedbu mjera energetske obnove i primjenu mjera energetske učinkovitost dvorca Šaulovec s ciljem unaprijeđena održivosti zaštite zgrade i osigurati prostorne i tehničke uvjete za objedinjavanje šireg spektra javnih i društvenih namjena s naglaskom na obrazovnu.

Vodeći partner

  • „Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije” Ustanova za obrazovanje odraslih

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 671.887,50 kuna / 89.174,80 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 604.698,75 kuna / 80.257,32 EUR

Razdoblje provedbe projekta

16 mjeseci, od 01.01.2023. do 30.04.2024.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Sanja Peharda

sanja.peharda@rrvz.hr