Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Europski festivali:

   1. Ciljevi Poziva su:
      1. Poboljšati cirkulaciju, promociju, online distribuciju i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela unutar Europske unije te na međunarodnoj razini u novom digitalnom okruženju, uključujući putem inovativnih poslovnih modela;
      2. Promicati europska audiovizualna djela, uključujući baštinska djela, te poduprijeti angažman i razvoj publike svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na mladu publiku I to diljem Europe ali i izvan nje;
   2. Prioritet Poziva je pružanje potpore europskim audiovizualnim festivalima s ciljem povećanja zanimanja publike za ne-nacionalne europske audiovizualne sadržaje te pomicanje njihove cirkulacije i vidljivosti:
   3. Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu ovog Javnog poziva iznose 10.000.000,00 EUR;
   4. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi 19.000,00 EUR;
   5. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi 150.000,00 EUR;
   6. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 09. ožujka 2023. godine u 17:00 sati;
   7. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici.