Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira virtualni seminar pod nazivom „The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life“, koji će se održati od 27. do 28. veljače 2023. putem platforme Venueless u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Seminar je organiziran u sklopu prioriteta sudjelovanja u demokratskom životu, a glavni je cilj seminara promicanje građanskog angažmana i učeničkih mobilnosti. Radni jezik je engleski.

Za sudionike iz Hrvatske za područje odgoja i općeg obrazovanja rezervirana su 2 mjesta za učitelje koji moraju predložiti po 2 učenika u dobi od 14 do 17 godina za aktivno sudjelovanje na seminaru.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 15. siječnja 2023. godine, putem Salto platforme.

Sva pitanja vezana za seminar moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).

Više informacija o seminaru dostupno je na poveznici.