Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. godini:

  1.  Cilj Natječaja je sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači;
  2. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 HRK odnosno 530.891,23 EUR;
  3. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 HRK odnosno 6.636,14 EUR;
  4. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova;
  5. Natječaj je otvoren od 20. prosinca 2022. godine do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. listopada 2023. godine;
  6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-zastitnih-sredstava-za-sprjecavanje-stete-od-divljaci-u-2022-i-2023/5845