Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

 1. Svrha Poziva: omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora
 2. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 3. Predmet Javnog poziva:
  • prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba kojim prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za odabir određenih područja kao komasacijskih područja na kojima će se provoditi komasacija prema odredbama Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022)
  • prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba kojim prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište na kojem je pokrenut komasacijski postupak koji nije završen ili je postupak započet te za odabir prioritetnog područja komasacije kao komasacijskog područja
 4. Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom o komasaciji i Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine
 5. Ukupna planirana financijska sredstva za komasaciju od 2022. do 2026. planirana su u iznosu od 300.000.000 HRK odnosno 39.816.842 EUR
  • iznos sredstva iz Programa nije ograničen najvećim ili najmanjim iznosom po jednoj prijavi za prihvatljive aktivnosti i troškove već se usklađuje s odabirom određenog poljoprivrednog zemljišta kao komasacijskog područja
  • za dostupna financijska sredstva planira se provedba komasacije na okvirnoj površini poljoprivrednog zemljišta, po dostupnoj prosječnoj cijeni po hektru, od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta
 6. Rok za podnošenje prijave
  • 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta
  • šest mjeseci od dana objave Javnog poziva ako se prijavljuje određeno područje/poljoprivredno zemljište radi odabira prioritetnog područja komasacije kao komasacijskog područja na kojem će se provoditi komasacija u skladu s člankom 55. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022)
 7. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/1198