Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

    1. Predmet ovog Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva za cijeli Poziv iznose 36.500.000,00 HRK;
    3. Krajnji rok za prijavu je 31. prosinca 2021. godine ili datum iskorištenosti sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi;
    4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=171