Europska komisija odobrila je Program transnacionalne suradnje dunavske regije vrijedan oko 213 milijuna EUR i Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje vrijedan oko 137 milijuna EUR za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije predstavlja nastavak suradnje u regiji, a kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja inovacijskih kapaciteta, pametne specijalizacije, promicanja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, održivog upravljana vodama, poboljšanje pristupa socijalnim uslugama i obrazovanju te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj. Više informacija o Programu dostupno je na poveznici: https://www.interreg-danube.eu/

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multimodalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom. Više informacija o Programu dostupno je na poveznici: https://www.adrioninterreg.eu/.