Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na obrazovanje/osposobljavanje i zapošljavanje ukupno 17 teže zapošljivih žena na području općina Bednja i Vinica. Zapošljavanjem tih žena osigurava se njihovo aktivno uključivanje na tržište rada kao i smanjenje rizika od siromaštva. Ujedno, s obzirom da su žene zaposlene s ciljem osiguranja sustavne brige za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, projektom se izravno doprinosi promicanju deinstitucionalne skrbi za ranjive skupine građana, kao i njihov aktivno uključivanje u društveni život zajednice.

Dodatno se informira javnost o potrebi ublažavanja posljedica nezaposlenosti i umanjivanja rizika teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja i podiže svijest o potrebi socijalne uključenosti  te povećanju kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Ciljevi projekta

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i umanjiti rizik od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području općina Bednja i Vinica unaprjeđenjem i osnaživanjem njihovog radnog potencijala zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz istovremeno poticanje socijalne uključenosti i povećanje kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vodeći partner

Općina Bednja

Projektni partneri

  • Općina Vinica
  • Centar za socijalnu skrb Ivanec
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.502.160,00 HRK

Sufinanciranje iz ESF: 1.502.160,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

18 mjeseci, od srpnja 2020. do ožujak 2022.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Šokman

maja.sokman@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://www.bednja.hr/clanak/opcina-bednja-povukla-1-5-mil-kn-iz-eu-socijalnog-fonda-zaposlit-ce-opet-14-zena-starijih-od-50-godina-512