Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uputilo je u postupak e-Savjetovanja prijedlog prvog poziva za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda pod nazivom  „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“:

    1. Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:
       1. Smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a;
       2. Smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera;
       3. Povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije;
    2. Planirani raspoloživi iznos sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 EUR;
    3. Najniži planirani iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 EUR;
    4. Najviši planirani iznos bespovratnih sredstava po pojedinom poduzetniku iznosi 2.000.000,00 EUR;
    5. Maksimalni planirani intenziteti potpore ovisi o mjestu ulaganja i iznosi za Varaždinsku županiju između 45% i 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. U javno savjetovanje moguće se uključiti do 26. siječnja 2023. godine;
    7. E savjetoavnju je moguće pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23145