Euroguidance prekogranični međunarodni seminar ove će se godine održati od 22. do 24. svibnja 2023. godine u njemačkom gradu Dresdenu.

Cilj prekograničnog međunarodnog seminara jest sagledavanje uloge praktičara u profesionalnom usmjeravanju u trenutnom kontekstu stalnih promjena te davanja praktičnog uvida u njihov rad, kao i u izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.

Euroguidance prekogranični seminari okupljaju savjetnike za profesionalno usmjeravanje, kreatore politika, stručnjake i druge praktičare iz različitih europskih zemalja kako bi razmijenili svoju stručnost i inovativne prakse profesionalnog usmjeravanja. Tokom dvodnevnog seminara, stručnjaci će  voditi tematske radionice o aktualnim europskim temama i metodama usmjeravanja.

Svaka zemlja suorganizatorica na seminar šalje izaslanstvo od nekoliko predstavnika iz područja zapošljavanja i/ili obrazovanja.

Više informacija o Euroguidance prekograničnom seminaru dostupno je putem sljedeće poveznice: https://ampeu.hr/novosti/euroguidance-prekogranicni-seminar-ove-se-godine-odrzava-u-njemackom-gradu-dresdenu