Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada:

    1. Svrha Poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaj uvjete te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 80.000.000,00 HRK;
    3. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom predmetu je 30.000.000,00 HRK;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta;
    5. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
    6. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je u prilogu ove poruke i na poveznici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 07. lipnja 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Izmjene se odnose na usklađenost s načelom “ne nanosi bitnu štetu, dodavanje poveznica, ispravke numeracija koa i izmjenu postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Također, ovim izmjenema došlo je i do izmjene najranijeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, koji je pomaknut s 13. lipnja 2022. godine na 20. lipnja 2022. godine.

Cjelokupna obavijest o izmjeni poziva kao i izmijenjena natječajna dokumentacija dostupni su na povenici: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 2. siječnja 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Izmjene se odnose na uključivanje protuvrijednosti u EUR kao i izmjene referentne godine vezano uz Izvješće o komunalnom otpadu – referentna godina postaje 2021. umjesto 2020.

Cjelokupna obavijest o drugoj izmjeni poziva dostupna kao i izmijenjena natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/9.