Europska komisija je u sklopu programa Digitalna Europa objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Podaci u oblacima i objekti za testiranje i eksperimentiranje:

 • Tematske cjeline Poziva:
  • Pilot projekti velikih razmjera za servisna rješenja temeljena na „oblaku do ruba“;
  • Podatkovni prostor za mobilnost;
  • Podatkovni prostor za proizvodnju;
  • Podatkovni prostor za medije;
  • Podatkovni prostor za pametne zajednice;
  • Pokretanje platforme za umjetnu inteligenciju na zahtjev;

 

 • Pilot projekti velikih razmjera za servisna rješenja temeljena na „oblaku do ruba“:
  • Ciljevi:
   • Ojačana europska opskrba otpornim, konkurentnim, distribuiranim, zelenim i sigurnim uslugama temeljenima na „oblaku do ruba“;
   • Širi i jednostavniji pristup, kraće vrijeme do pristupa i visoko održive javne i komercijalne usluge dostupne građanima i poduzećima, uključujući prije svega mala i srednja poduzeća na razini cijele Europske unije;
   • Brz razvoj zajedničkih podatkovnih prostora na razini cijele Europske unije;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 40.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici

 

 • Podatkovni prostor za mobilnost:
  • Ciljevi:
   • Poduprijeti održivo mobilno planiranje i upravljanje kroz osiguravanje dostupnosti podataka o indikatorima vezanima uz EU održivu urbanu mobilnost, poput emisije stakleničkih plinova, začepljenja, vremenima putovanja i to u formatu podataka koji je moguće strojno pročitati;
   • Učiniti dostupnima podatke o prometu i putovanjima na urbanoj razini i to u formatu podataka koje je moguće strojno pročitati;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 8.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici

 

 • Podatkovni prostor za proizvodnju:
  • Cilj:
   • Razvoj dva operativna podatkovna prostora za proizvodnu industriju, koji se temelje na rezultatima pripremnih aktivnosti;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 16.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 50% i 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o vrsti aktivnosti i prijavitelja;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici 

 

 • Podatkovni prostor za medije
  • Cilj:
   • Odgovoriti na izazove vezane uz unaprjeđenje inovacija i mobilizaciju medijske industrije te osigurati jaku potporu za stvaranje europskog podatkovnog prostora koji će biti u mogućnosti potaknuti konkurentnost europskog medijskog sektora;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 8.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 50% i 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o vrsti aktivnosti i prijavitelja;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici

 

 • Podatkovni prostor za pametne zajednice:
  • Ciljevi:
   • Uspostava podatkovnog prostora inovativnih pametnih zajednica, uključujući velik broj EU zajednica, koje su poduprte od strane različitih uslužnih rješenja;
   • Uspostava 10 do 12 međusektorskih pilot podataka koji pokrivaju cijelu Europsku uniju te stvaranje zajedničkog seta podataka;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 18.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici

 

 • Pokretanje platforme za umjetnu inteligenciju na zahtjev:
  • Ciljevi:
   • Razvoj i pokretanje platforme za umjetnu inteligenciju na zahtjev kroz osiguravanje preduvjeta i osnovnih mehanizama za takvu vrstu platforme;
  • Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ove tematske cjeline iznosi 28.000.000,00 EUR;
  • Maksimalni intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  • Više podataka o Pozivu i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici

 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. siječnja 2023. godine do 17:00 sati.