Ministarstvo poljoprivrede je u petak, 10. veljače 2023. godine, u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću uputilo Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu te Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

  1. Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu propisuje se provedba intervencija proizvodno nevezanih i proizvodno vezanih izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana ZPP RH do 2027. godine te mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu.
  2. Prijedlogom pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana se propisuje provedba intervencije, postupak dodjele potpore koju provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.
  3. Riječ je o važnim pravilnicima za provedbu gotovo 3,8 milijardi vrijednog Strateškog plana.
  4. Kampanja zaprimanja jedinstvenih zahtjeva počinje ožujka i traje do 15. svibnja 2023. godine
  5. Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve traje do lipnja 2023. godine
  6. E savjetovanja dostupna su na poveznicama: