Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti (RLV) Sjeverne Hrvatske

 1. Objavljeno je ukupno 5 Javnih poziva za sljedeće regionalne lance vrijednosti (RLV) Sjeverne Hrvatske
  • Pametne industrije
  • Proizvodnja vozila
  • Zdravstvena industrija
  • Zeleni rast
  • Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti
 2. Cilj Poziva – Identificirati ključne dionike iz poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, te druge dionike koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar regionalnog lanca vrijednosti sukladno Planu i njegovim ciljevima;
 3. Pozivi su usmjereni na poduzetnike, ali i druge dionike iz Sjeverne Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama definiranima u okviru Planova za industrijsku tranziciju;
 4. Iskazom interesa svaki dionik postaje dijelom strateškog foruma ključnih dionika okupljenih u okviru pojedinog lanca vrijednosti te na taj način sudjeluje u kreaciji javnih politika za industrijsku tranziciju doprinoseći jačanju konkurentnosti regije;
 5. Učestala pitanja i odgovori vezani uz Javni poziv za iskaz interesa dostupni na poveznici.
 6. Više o Javnim pozivima te načinu podnošenja iskaza interesa dostupno je na sljedećim poveznicama:
 7. Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske dostupan na poveznici.
 8. Akcijski planovi RLV-a Sjeverne Hrvatske dostupni na sljedećim poveznicama: