Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

 1. Cilj Javnoga poziva je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:
  • Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  • Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  • Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
  • Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
  • Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola;
 2. Ukupna indikativna vrijednost Javnoga poziva: 132.722,81 EUR/1.000.000,00 HRK;
 3. Prijave na Javni poziv podnose se do 24. ožujka 2023. godine;
 4. Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-2023-godini/5333