Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga „Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije“.

Projektni prijedlog je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, kao nositelj projekta, dana 28 veljače 2023. godine prijavila na otvoreni Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Varaždinske županije – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije“ (referentna oznaka: FSEU.MMPI.14). Navedeni poziv je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukoliko će biti odobren za financiranje, kroz projekt će se, uz već prethodno odrađene hitne mjere sanacije tijekom 2021. i 2022. godine, koje su isto dio ovog projekta, dodatno sanirati kolnički zastori županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije. Sanacija će  obuhvaćati ukupno 40 dionica.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 9.885.580,80 EUR, te se, sukladno uvjetima Poziva, u potpunosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko će projekt biti odobren za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija istog u vidu postizanja svih definiranih aktivnosti operacije.