Europska komisija objavila poziv za iskaz interesa “100 regionalnih inovacijskih dolina”:

    1. Cilj iskaza interesa je identifikacija 100 regija koje nastoje poboljšati koordinaciju i usmjerenje svojih ulaganja i politika u području istraživanja i razvoja na regionalnoj razini te potaknuti suradnju na međuregionalnim inovacijskim projektima, kako bi se ojačali europski inovacijski ekosustavi i bolje povezali dionici u inovacijama diljem Europe, posebno u regijama koje ostvaruju slabije rezultate u području inovacija i riješili gorući društveni izazovi te potaknula jača kohezija;
    2. Poziv za iskazivanje interesa će:
       1. Omogućiti regijama da izraze svoj interes kako bi postale regionalne doline inovacija i radile zajedno, ne ograničavajući svoje strategije pametne specijalizacije, ispunjavajući specifične lokalne izazove i potrebe, dok pridonose strateškim prioritetima Unije;
       2. Pomoći zainteresiranim regijama da identificiraju potencijalno relevantne partnere, olakšavajući međusobna povezivanja između onih regija koje su predane istim ciljevima;
    3. Poziv za iskaz interesa otvoren je do 18. rujna 2023. godine;
    4. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/call-expression-interest-regional-innovation-valleys-now-open-2023-03-28_en