Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge):

    1. Svrha Poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe putem izgradnje i rekonstrukcije/ dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 370.000.000,00 HRK odnosno 49.107.439,11 EUR;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 16.440.000,00 HRK odnosno 2.181.962,97 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 46.250.000,00 HRK  odnosno 6.138.429,89 EUR;
    5. Najviša stopa sufinanciranja može iznositi 100% prihvatljivih troškova projekta;
    6. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 23. siječnja 2023. godine od 8:00 sati;
    7. Krajnji rok za predaju projektnog prijedloga je 22. ožujka 2023. godine u 23:59 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/54

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 20. siječnja 2023. godine objavilo je izmjene i dopune natječajne dokumentacije za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge):

Izmjenom natječajne dokumentacije došlo je do promjena u sljedećim dokumentima:

    • Obrazac 1. Izjava prijavitelja/partnera;
    • Prilog 2. Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
    • Upute za prijavitelje.

Više informacija o 1. izmjeni poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/54

 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 02. ožujka 2023. godine objavilo je 2. izmjenu i dopunu natječajne dokumentacije za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge):

Izmjenom natječajne dokumentacije došlo je do promjena u sljedećim dokumentima:

    • Upute za prijavitelje;
    • Prilog 4 – Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Izmjene se odnose na:

    • IIspunjavane uvjeta prihvatljivosti projekta;
    • Izvore provjere prihvatljivosti i aktivnosti.

Više informacija o 2. izmjeni Poziva dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/54.