Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

  1. Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina;
  2. Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 4.910.694,00 EUR;
  3. Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 10.000,00 EUR;
  4. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
  5. Prijavu na Natječaj može podnijeti SOPG/OPG, a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na prihvatljivom području provedbe Natječaja prema vrijednosti indeksa razvijenosti (na području Varaždinske županije to su Općina Cestica i Općina Petrijanec);
  6. Prijave se podnose od 14. kolovoza 2023. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 18. rujna 2023. godine;
  7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2023-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/6356