Agencija za elektroničke medije objavila je Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija za 2023. godinu:

    1.  Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje sadržaja, te distribucije vlastitih programa i sadržaja koji su od javnog interesa, profitnim pružateljima elektroničkih publikacija;
    2. Profitnim pružateljima elektroničkih publikacija u sklopu Natjeaja dodjeljuje se iznos od 448.603,09 EUR / 3.380.000,00 HRK, a koji iznos predstavlja neraspodijeljena sredstva Fonda 01/22;
    3. Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    4. Intenzitet potpore može iznositi do 100%;
    5. Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 14. travnja 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.aem.hr/blog/2023/03/16/javni-natjecaj-broj-1-23-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-profitnim-pruzateljima-elektronickih-publikacija-za-za-2023-godinu/