Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023.:

 1.  Cilj Javnog poziva je sufinanciranje troškova obrazovanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti;
 2. Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti za:
    1. Stjecanje prvog zanimanja;
    2. Prekvalifikaciju;
    3. Osposobljavanje;
    4. Usavršavanje;
    5. Stjecanje dodatnih znanja i vještina;
 3. Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 1.592,67 EUR / 12.000,00 HRK po osobi;
 4. Zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje do 05. travnja 2023. godine;
 5. Više informacija dostupno je na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-obrazovanja-u-2023-4311/4311