Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije osigurala je stručnu podršku u pripremu četiri projektna prijedloga na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2023. godinu. Poziv je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a podnositelji su mogli podnositi zahtjeve za financiranje projekta od 21. veljače 2023. godine do najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, kroz pružanje stručne podrške u pripremi projektnih prijedloga, osigurala je prijavu projekata u sklopu kojih se ulaže u unapređenje društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak na potpomognutim područjima. Konkretno to se odnosi na sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture. Navedene građevine su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici te će ulaganja u njih pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Tako je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila stručnu podršku Varaždinskoj županiji prilikom pripreme projektnog prijedloga Primjena mjera energetske učinkovitosti – Rekonstrukcija sustava izvora topline u Osnovnoj školi Bisag.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 117.146,88 EUR. Projektom se želi postići povećanje energetske učinkovitosti građevine OŠ Bisag, smanjiti troškove grijanja i hlađenja te tako prostore škole učiniti dostupnijim potrebama stanovnika i udruga s područja Općine Breznica. Prelaskom na obnovljive izvore energije ujedno će se doprinijeti i  zaštiti okoliša.

Stručna podrška pružena je i Općini Breznički Hum za pripremu projektnog prijedloga „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-057 Fraterščina – Mladine radi održivog razvoja lokalne zajednice Breznički Hum“, ukupne vrijednosti 82.830,63 EUR. Ovim projektom će se bolje prometno povezati mala seoska naselja s područja općine što će imati pozitivan učinak na lokalnu zajednicu, a čime će se omogućiti bolji pristup ruralnim društvenim uslugama i resursima. Također će se pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji Općine Breznički Hum u svrhu demografske revitalizacije i jačanja konkurentnosti općine.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je isto tako pružila  stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 021 Budinščak Gornja Voća radi održivog razvoja lokalne zajednice Donja Voća“. Cilj ovog projekta je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji Općine Donja Voća radi ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala kroz modernizaciju cestovne infrastrukture, a sve u svrhu demografske revitalizacije i jačanja konkurentnosti općine. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju nerazvrstane ceste  NC 021 Budinščak Gornja Voća, a glavne aktivnosti odnose se na građevinske radove, prometnu signalizaciju i ostale radove  te stručni nadzor u ukupnom iznosu od 84.887,30 EUR.

Općina Petrijanec, uz stručnu podršku JURA-e, na navedeni Poziv prijavila je projektni prijedlog „Energetska obnova kulturnog dobra „Stara škola“. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 554.309,21 EUR, od čega kroz ovaj Poziv Općina planira ostvariti sufinanciranje od 100.000,00 EUR. Uz 130.000 EUR, koje je za provedbu istog projekta Općini Petrijanec dodijeljeno od strane Fonda za zaštitiu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina će uz sufinanciranje iz vlastitog Proračuna energetski obnoviti, rekonstruirati i staviti u funkciju zgradu nekadašnje škole kroz prenamjenu načina korištenja. Obnovljena i rekonstruirana zgrada koristit će u svrhu obavljana poslova javne uprave jedinice lokalne samouprave.